close
تبلیغات در اینترنت
ضریب پیمان و اسناد مناقصه
صفحه اصلي متره و برآورد ضريب پيمان صورتجلسه صورت وضعيت زمانبندي پروژه لايحه تاخيرات لایحه ضرر و زیان سامانه ساجات آموزش درباره ما تماس با ما
ضریب پیمان و اسناد مناقصه

اسلاید شو

ضریب پیمان و اسناد مناقصه

ضریب پیمان یا همان ضریب پیشنهادی پیمانکار برابر است با ضریب حاصل از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد .

مبلغ پیشنهادی پیمانکارنیز از آنالیز و بدست آوردن مبلغ اجرایی هر ردیف از فهرست بها برای پیمانکار و در نهایت جمع تمام ردیفها بدست می آید.

آنالیز بها نیز رابطه مستقیم دارد به توان اجرایی پیمانکار. یعنی تجهیزات ، ماشین آلات و نیروهای اجرایی . و اینکه چگونه فعالیت های موجود در آنالیز را اجرا خواهد کرد.به این ترتیب همکاری بیشتر و دلسوزانه تر و آگاهانه تر هر شرکت نسبت به نحوه ی انجام عملیات و ارائه ی آمار دقیق از عوامل اجرایی خود، باعث واقعبینانه تر شدن ضریب پیمان که در بر گیرنده ی سود واقعی پیمان مد نظر است ،خواهد شد.

بر اساس تجربه ی به دست آمده در زمینه ی فعالیت در خصوص ضریب پیمان ،
متاسفانه شاهد عملکرد معکوس و یا رقابتی پیمانکاران در ارائه ی ضریب پیمان بوده ایم. به این ترتیب که پیمانکاران ابتدا ضریب پیمان را (بر اساس تجارب خود!) حدس زده و سپس آن را به طرق مختلف از جمله اعمال ضریب کلی در آنالیز و یا به صورت رندم و تصادفی به صورت ضریب های جزءی در عوامل آنالیز عوامل گوناگون اعمال می کنند!!!

این مساله یکی از بزرگترین عوامل ضرر دهی پیمانکاران در پروژه های تحت پیمان خواهد بود.به خصوص وقتی در پروژه های بزرگ در پیمانها از ضرایب فصلی استفاده می شود.آنجایی که مقادیر یه آیتم سود ده کم می شود ، ومقادیر آیتمی ضرر ده زیاد!  

 

 
گروه مهندسین "الماس طراحی و ساختمان" آماده همکاری با شرکت های پیمانکاری در رسته ابنیه ، راه و آب در ضمینه ارائه سریع ترین ، منطقی ترین ، بهینه ترین ، اجرایی ترین  و سود آورترین ضریب پیمان و ارائه جداول مورد نیاز جهت شرکت در مناقصات می باشد.

موضوعات