اسلايد شو

در باره ما

ما را دنبال کنيد

جستجوگر

دسته بندي اصلي

آمارگير

 • :: آمار مطالب
 • کل مطالب : 6
 • کل نظرات : 0
 • :: آمار کاربران
 • افراد آنلاين : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • :: آمار بازديد
 • بازديد امروز : 126
 • بازديد ديروز : 134
 • بازديد کننده امروز : 33
 • بازديد کننده ديروز : 62
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل ديروز: 0
 • بازديد هفته : 1,032
 • بازديد ماه : 383
 • بازديد سال : 16,707
 • بازديد کلي : 126,715
 • :: اطلاعات شما
 • آي پي : 44.192.15.251
 • مرورگر :
 • سيستم عامل :

خدمات اصلی گروه مهندسین مشاور الماس طراحی و ساختمان:

 1-متره و برآورد:

1-1-متره و برآورد پروژه و تنظیم برآورد منضم به پیمان پروژه های دولتی-فهرست بهایی/سرجمع/متر مربع زیربنائی/تجمیعی-برای مهندسین مشاور

2-1-متره و برآورد هزینه پروژه های مسکونی/اداری/تجاری-شخصی و یا برای مهندسین مشاور

3-1-متره و استخراج لیست مصالح مورد نیاز پروژه های مسکونی/اداری/تجاری-شخصی و یا برای مهندسین مشاور

4-1-متره و برآورد فعالیت پیمانکاران جزء با نرخ پیمان(کنترل قیمت)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

5-1- متره و بالانس متریال-ورودی به کارگاه،مصرفی طبق صورت وضعیت ها و نقشه های اجرایی و موجودی در کارگاه-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی

6-1-متره و برآورد عملیات جدید-بر اساس نقشه ها و دستورکارهای جدید-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

7-1-متره و برآورد و محاسبه تغییر مقادیر-بر اساس نقشه ها و عملیات جدید-و کنترل عدم عدول از 25 درصد-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

8-1-متره دقیق آیتم های تجهیزکارگاه منضم به پیمان و تنظیم جدول هزینه های ثابت و مستمر تجهیز کارگاه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

9-1-متره دقیق ، بالانس متریال پرت و استفاده مجدد در قسمت های مختلف سازه و تنظیم لیستوفرهای بهینه ، با حداقل پرت ممکن-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی

----------------------------------------------------------------------------
2-ضریب پیمان و اسناد مناقصه:

1-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد طبق قیمت روز و در محل پروژه ، و روش اجرایی خاص و توان اجرایی،تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

2-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد بر اساس قیمت های آماری ارائه شده توسط اداره آمار و سازمان برنامه بودجه طی ده سال گذشته و پیش بینی نوسان موجود و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

3-2-آنالیز بها و بررسی آیتم های قرارداد بر اساس ضریب درخواستی پیمانکار و اعمال در آنالیزبها، و بدست آوردن ضریب پیمان و تنظیم اسناد مناقصه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

4-2-دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاکت های شرکت در مناقصه -در سامانه "ستاد"-به صورت الکترونیکی-صورتجلسه عملیات اجرا شده

5-2-بدست آوردن دامنه مناسب قیمت پیشنهادی -برای مهندسین مشاور و یا دفاتر فنی کارفرمایان محترم و یا پیمانکاران پروژه های دولتی

----------------------------------------------------------------------------

3-صورتجلسه و کلیم(Claim):

1-3-متره و برآورد دقیق عملیات اجرایی بر اساس نقشه های اجرایی و تنظیم صورتجلسه عملیات اجرا شده-برای پروژه های شخصی و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی

2-3-متره دقیق متریال ورودی به کارگاه و مصرفی طبق صورت وضعیت و نقشه های اجرایی و تنظیم صورتجلسه مصالح پای کار-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

3-3- تنظیم صورتجلسه فواصل حمل (در صورت افزایش نسبت به برآورد و ارائه توجیه فنی علت افزایش آنها) -برای پیمانکاران پروژه های دولتی

4-3-تنظیم دستور کار در خصوص عملیات جدید، و روش پرداخت آن ، با لحاظ کردن تمام حقوق طرفین قرارداد-برای مهندسین مشاور و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی

5-3- تنظیم قیمت جدید : تجزیه بها و استخراج همه عوامل تاثیر گذار در عملیات جدید (نیروی انسانی،ماشین آلات و تجهیزات،مصالح مصرفی و حمل) و تخصیص ضرایب مربوطه و در نهایت تنظیم فرم شماره 5 ، تعدیل معکوس ، بدست آوردن بار مالی برای کارفرما بر اساس احجام قابل پیش بینی عملیات جدید و در نهایت تنظیم قیمت جدید-برای مهندسین مشاور و یا برای پیمانکاران پروژه های دولتی

6-3-تنظیم صورتجلسه اقلام فاکتوری (در صورت عدم امکان تبدیل آن به قیمت جدید و توافق طرفین قرارداد) و لحاظ کردن ضرایب و حقوق طرفین قرارداد-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

7-3-بررسی همه آیتمهای برآورد پروژه ، و آیتم های صورتجلسات و صورت وضعیت های تنظیم شده و نیز همه عملیات اجرا شده ، و استخراج آیتمهای غایب از نظر و تنظیم صورتجلسه مربوطه-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

8-3-طرح ادعا(Claim) و ارائه توجیه فنی در خصوص هر آنچه طبق عملیات و روش های اجرایی خاص ، خارج از آیتم های برآورد و یا خارج از چهارچوب آنالیزبهای ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه قابل دریافت است-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

----------------------------------------------------------------------------

4-صورت وضعیت، تعدیل و...:

1-4-تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی ، برای پیمانهای آیتمی (فهرست بهایی) و پیمانهای مقطوع (سرجمع/مترمربع زیربنایی/تجمیعی/...)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

2-4-تنظیم صورت وضعیت موقت و قطعی برای پیمانکاران جزء ، برای پیمانهای آیتمی و مقطوع-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های شخصی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی

3-4-تنظیم تعدیل موقت (بر اساس شاخص های موقت) و قطعی (بر اساس شاخص های قطعی)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی

4-4-تنظیم مابه التفاوت مصالح برای پیمانهای فاقد تعدیل-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی

5-4-تنظیم لایحه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمانهای فاقد تعدیل-برای پیمانکاران پروژه های دولتی و یا پیمانکاران جزء پروژه های دولتی

6-4-تنظیم جرائم : بتن ، آسفالت ، تراکم لایه های خاک و روسازی راه بر اساس نتایج آزمایش -برای پیمانکاران پروژه های دولتی

7-4-تنظیم مبلغ تعلیق(طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

8-4-تنظیم مبلغ تاخیر در تحویل کارگاه (طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان)-برای پیمانکاران پروژه های دولتی

----------------------------------------------------------------------------

5-زمانبندی و کنترل پروژه:

1-5-تنظیم روش اجرا ، بر اساس مشخصات فنی پیمان

2-5-طراحی زمانبندی تفصیلی ، مسیر بحرانی ، ...

3-5-ترسیم نمودار گانچارت و نمودار شبکه ای

4-5-ترسیم نمودار ساختار شکست : R،PC،F،WBS ،...

5-5-ترسیم نمودار s-curve

6-5-تخصیص منابع(ماشین آلات، نیروی انسانی،مصالح)

7-5-استخراج جداول منابع در خواستی - در کل پروژه

8-5-جدول پیشرفت فیزیکی همه فعالیت های پروژه 

9-5-جدول پیشرفت فیزیکی فعالیت های مهم

10-5-جدول کلی پیشرفت فیزیکی و انحراف از برنامه(دوره و تجمیعی)

11-5-نمودار مقایسه پیشرفت فیزیکی پیش بینی شد،انجام شده و ریالی

12-5- نمودار رگرسیون پیشرفت واقعی فیزیکی و ریالی پروژه 

13-5-ارائه گزارش علت عقب افتادگی فعالیت ها

14-5-کنترل ماهانه مانیتورینگ آزمایشهای بتن ، تراکم لایه ها و... 

15-5-پیشرفت ماهیانه فعالیت های ثابت و مستمر تجهیز کارگاه

----------------------------------------------------------------------------

6-لایحه تاخیرات

----------------------------------------------------------------------------

7-لایحه ضرر و زیان

----------------------------------------------------------------------------

8-سامانه ساجات: ثبت نام، تمدید و ارتقای رتبه پیمانکاران و مهندسین مشاور

----------------------------------------------------------------------------

9-آموزش خصوصی،مجازی و از راه دور- در مورد فعالیت های بند 1 تا 8

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

نظرات ارسال شده